Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małe projekty Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania "Beskid Gorlicki".

30 grudnia 2009 r. został złożony za pośrednictwem naszego założyciela Damiana Kuc w ramach "Małych projektów" realizowany przez Lokalną Grupę Działania "Beskid Gorlicki" wniosek o dofinansowanie zadania pn. "Promocja lokalnej twórczości kulturalnej poprzez zakup eksponatów i strojów dla Zakonu Rycerskiego Ziemi Bieckiej". Po przeszło rocznych perturbacjach związanych z oceną projektu w dniu 18 stycznia 2011 r. została podpisana umowa na realizację przedmiotowego zamierzenia.

Głównym celem operacji jest doposażenie Zakonu Rycerskiego Ziemi Bieckiej, który jest rekonstrukcją historyczną armii z przełomu XIV/XV wieku i tym samym wizytówką miasta Biecz. Zakon pomaga w przywracaniu świetności dawnych czasów tego królewskiego grodu, a przy okazji jest dobrą lekcją historii. Młodzi ludzie działający w strukturach Zakonu reprezentują Biecz na wszelakiego rodzaju turniejach rycerskich, turniejach katowskich i festiwalach tortur.

Działania, które chcemy zrealizować dzięki projektowi przedstawiają się następująco:

  • wyposażenie członków Zakonu w podstawowy strój cywilny, bojowy, oręż oraz przedmioty użytku codziennego,

  • stworzenie struktur Zakonnych od giermka po rycerza, wskrzeszenie szkoły katów,

  • pogłębianie wiedzy historycznej.

Budżet operacji wynosi 12 658,00 zł z czego 8 860,60 zł wynosi pomoc przyznana przez Samorząd Województwa Małopolskiego.

Zadania te mają ocalić materialną i intelektualną spuściznę wielu pokoleń.

Termin realizacji projektu: sierpień 2011 r.

Program Rozwoju Obszarów wiejskich

30 grudnia 2009 r. został złożony za pośrednictwem naszego założyciela Damiana Kuc w ramach "Małych projektów" realizowany przez Lokalną Grupę Działania "Beskid Gorlicki" wniosek o dofinansowanie zadania pn. "Promocja lokalnej twórczości kulturalnej poprzez zakup eksponatów i strojów dla Zakonu Rycerskiego Ziemi Bieckiej". W dniu 18 stycznia 2011 r. została podpisana umowa na realizację przedmiotowego zamierzenia.

Odwiedziło nas

Liczniki internetowe  osób