Stowarzyszenie o nazwie
ZAKON RYCERSKI ZIEMI BIECKIEJ

Adres do korespondencji: 38-306 Libusza 230

KRS: 0000389617
NIP: 7382139478
REGON: 121589878

Władze Stowarzyszenia:

1) ZARZĄD:                        Damian Kuc - Prezes Zarządu
                                         Anna Szetela - Sekretarz Zarządu
                                         Justyna Sikorska - Skarbnik Zarządu

2) KOMISJA REWIZYJNA:    Katarzyna Józefczak - Przewodniczący Komisji
                                        Izabela Wantuch - Członek Komisji
                                        Marcin Bełda - Członek Komisji