Zadanie pn. "Budowa Centrum Łucznictwa Tradycyjnego w Libuszy" mające na celu rozwój ogólnodostepnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej poprzez utworzenie i udostępnienie społeczności lokalnej Centrum Łucznictwa Tradycyjnego do dnia złożenia wniosku o płatność końcową współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zadanie realizowane jest w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Beskid Gorlicki"

26 lutego 2018 r. Stowarzyszenie o nazwie Zakon Rycerski Ziemi Bieckiej za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Beskid Gorlicki" w ramach poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 złożyło wniosek o przyznanie pomocy dla operacji pn. "Budowa Centrum Łucznictwa Tradycyjnego w Libuszy". W dniu 28 sierpnia 2018 r. została zawarta umowa o przyznaniu pomocy dla przedmiotowego projektu. Całkowita wartość zadania to 56 247,46 zł przy dofinansowaniu wynoszącym 49 497,00 zł.

Celem operacji jest rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej poprzez utworzenie i udostępnienie społeczności lokalnej Centrum Łucznictwa Tradycyjnego do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

W ramach zadania zostanie wybudowane Centrum Łucznictwa Tradycyjnego, w substancji którego znajdzie się altana wraz z grillem, zadaszenie na maty na torach łuczniczych, oraz osprzęt łuczniczy (łuki, strzały, ochraniacze, maty, stojaki, itp.). W CŁT znajdą się 4 niekomercyjne i ogólnodostępne tory łucznicze, z których każdy odwiedzający będzie mógł korzystać przynosząc własny sprzęt łuczniczy lub wypożyczając taki na czas przebywania w Centrum od nas.

Korzystanie z Centrum Łucznictwa Tradycyjnego w Libuszy oznacza akceptację Regulaminu korzystania z Centrum Łucznictwa Tradycyjnego w Libuszy, którego wersja papierowa znajduje się w CŁT. Brak akceptacji regulaminu oznacza brak możliwości korzystania z CŁT w Libuszy.

Termin realizacji projektu: 28 sierpnia - 30 listopada 2018 r.

Program Rozwoju Obszarów wiejskich

W dniu 26 lutego 2018 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Beskid Gorlicki" w ramach poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 został złożony wniosek o przyznanie pomocy dla operacji pn. "Budowa Centrum Łucznictwa Tradycyjnego w Libuszy". W dniu 28 sierpnia 2018 r. została zawarta umowa o przyznaniu pomocy dla przedmiotowego projektu. Całkowita wartość zadania to 56 247,46 zł przy dofinansowaniu wynoszącym 49 497,00 zł.

Odwiedziło nas

Liczniki internetowe  osób