Zadanie pn. "Vi Turniej Rycerski o mieszek zbója Becza w Bieczu" mające na celu wzbogacenie wiedzy historycznej uczestników imprezy poprzez organizację VI Turnieju Rycerskiego o mieszek zbója Becza w Bieczu z pokazem walk, strojów, narzędzi rycerskich okresu średniowiecza współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zadanie realizowane jest w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Beskid Gorlicki"

22 grudnia 2018 r. Stowarzyszenie o nazwie Zakon Rycerski Ziemi Bieckiej złożyło w ramach naboru grantowego prowadzonego przez Lokalną Grupę Działania "Beskid Gorlicki" wniosek o przyznanie pomocy pn. "VI Turniej rycerski o mieszek zbója Becza w Bieczu" planowany na dzień 22-23 września 2018 r. W dniu 8 sierpnia 2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Całkowita wartość imprezy wynosi 27 934,00 zł, w tym dofinansowanie 25 000,00 zł.

Głównym celem zadania było wzbogacenie wiedzy historycznej uczestników imprezy poprzez organizację VI Turnieju Rycerskiego o mieszek zbója Becza w Bieczu z pokazem walk, strojów, narzędzi rycerskich okresu średniowiecza. Dzięki zrealizowaniu zadania pośrednio widzowie jak i biorący bezpośredni udział w imprezie odtwórcy historii przenieśli się w odległe czasy i naocznie poznali kulturę i obyczaje wieków dawnych. W dniach 22-23 września 2018 r. można było oglądać pokazy pieszych pojedynków rycerskich, inscenizację zdobycia murów obronnych, wysłuchać koncertów muzyki dawnej, obejrzeć pokaz historyczny związany z ptakami drapieżnymi oraz poznać arkana łucznictwa historycznego.

Termin realizacji projektu: 22-23 września 2018 r.

Program Rozwoju Obszarów wiejskich

22 grudnia 2018 r. Stowarzyszenie o nazwie Zakon Rycerski Ziemi Bieckiej złożyło w ramach naboru grantowego prowadzonego przez Lokalną Grupę Działania "Beskid Gorlicki" wniosek o przyznanie pomocy pn. "VI Turniej rycerski o mieszek zbója Becza w Bieczu" planowany na dzień 22-23 września 2018 r. W dniu 8 sierpnia 2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Całkowita wartość imprezy wynosi 27 934,00 zł, w tym dofinansowanie 25 000,00 zł.

Odwiedziło nas

Liczniki internetowe  osób