Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małe projekty Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania "Beskid Gorlicki".

6 czerwca 2012 r. Stowarzyszenie o nazwie Zakon Rycerski Ziemi Bieckiej złożyło w ramach "Małych projektów" realizowanych przez Lokalną Grupę Działania "Beskid Gorlicki" wniosek o dofinansowanie operacji pn. "Promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej i aktywnego trybu życia poprzez zakup eksponatów i strojów dla Zakonu Rycerskiego Ziemi Bieckiej". W dniu 6 lipca 2012 r. ww. wniosek został wybrany do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju i został przekazany do Samorządu Województwa Małopolskiego celem dalszej oceny. Całkowita wartość projektu to aż 30 531,66 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 24 425,33 zł. Po prawie 9 miesiącach oczekiwania oraz zmianie budżetu projektu do kwoty 26 912,21 zł, w tym dofinansowanie 21 529,76 zł. w dniu 5 marca 2013 r. została podpisana umowa na realizację przedmiotowego zamierzenia.

Głównym celem operacji było podniesienie aktywności społecznej mieszkańców regionu poprzez uczestnictwo w życiu Zakonu Rycerskiego Ziemi Bieckiej. Dzięki zakupowi eksponatów i strojów historycznych możliwa stała się organizacja imprez kulturalnych o tematyce średniowiecznej oraz propagowanie żywych lekcji historii - edukacja poprzez pasję i zabawę.

Zadania te mają ocalić materialną i intelektualną spuściznę wielu pokoleń.

W dniu podpisania umowy a więc 5 marca 2013 r. złożyliśmy wniosek o płatność i czekamy refundacji kosztów.

 

Termin realizacji projektu: marzec 2013 r.

W ramach operacji doposażono członków Stowarzyszenia w podstawowy strój cywilny męski i damski, strój i sprzęt bojowy, akcesoria obozowe oraz przyczepkę transportową. Z zakupionych replik eksponatów historycznych bezpośrednio korzysta 6 osób (w tym 3 mężczyzn i 3 kobiety) a pośrednio całe Stowarzyszenie. Zadanie zostało zrealizowane poprzez:

1) Zakup strojów cywilnych męskich (gacie krótkie – 3 szt., koszula prosta – 3 szt., dublet – 1 szt., nogawico-spodnie – 3 szt., cottehardie – 1 szt., jopula – 1 szt., płaszcz z koła bez podszewki – 2 szt., kaptur typ 1 – 1 szt., rękawice trójpalczaste męskie – 1 para, skórzana torebka – 1 szt., gacnik – 3 szt., pas typ 2 – 2 szt., buty – 1 para, podwiązki – 3 pary, Pater Noster – 2 szt.

2) Zakup strojów i sprzętu bojowego (pikowane nogi krótkie – 3 pary, pikowany kaptur – 1 szt., przeszywanica prosta typ 2 – 2 szt., łuk dziecięcy – 1 szt., strzały tradycyjne Doriath – 20 szt., rękawice klepsydrowe – 2 pary, bigwnanty – 2 pary, hełm klappenvisier – 1 szt., naramienniki – 1 para, naręczaki – 1 para, kirys – 1 szt., sabatony – 2 pary, spódniczka kolcza – 2 szt., czepiec kolczy do hełmu – 2 szt.

3) Zakup strojów cywilnych damskich (giezło ciasnocha – 1 szt., nogawiczki – 2 pary, suknia spodnia typ 2 – 1 szt., suknia spodnia typ 3 – 2 szt., cottehardie damskie – 1 szt., suknia burgundzka – 1 szt., suknia wierzchnia – 1 szt., kaptur damski gremlin typ 1 – 1 szt., kaptur damski typ 2 – 1 szt., buty skórzane damskie typ 1 – 1 para, pas typ 5 – 2 szt., podwiązki typ 2 – 3 pary, Pater Noster – 2 szt., rękawiczki trójpalczaste damskie – 3 pary, sakiewka – 2 szt.

4) Zakup akcesoriów obozowych (kubek szkliwiony 0,5l – 2 szt., misa Kraków – 4 szt., krzesło składane typ 1 – 2 szt., kufer wiklinowy 100 cm – 2 szt., kosz wiklinowy bieliźniak – 2 szt.

5) Zakup środka transportowego (przyczepa z plandeką – 1 szt.)

Dzięki zakupom stała się możliwa prezentacja Stowarzyszenia podczas różnego rodzaju imprez związanych z kulturą średniowieczną, m.in. podczas turniejów rycerskich. Bezpośrednimi odbiorcami projektu zostało 6 członków stowarzyszenia, a pośrednimi wszyscy uczestnicy imprez, w których brała udział ww. grupa. Imprezy te to m.in.:

Rok 2012:
1)
XVII Międzynarodowy Turniej Rycerski o Złoty Warkocz Tarłówny w Dębnie (22-23.09.2012r.)
2) Turniej Rycerski o mieszek Zbója Becza w Bieczu (29-30.09.2012r.)

Rok 2013:
1) 21 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Bieczu (13.01.2013r.)

Operację pn. "Promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej i aktywnego trybu życia poprzez zakup eksponatów i strojów ale Zakonu Rycerskiego Ziemi Bieckiej" współfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów wiejskich

6 czerwca 2012 r. Stowarzyszenie o nazwie Zakon Rycerski Ziemi Bieckiej złożyło w ramach "Małych projektów" realizowanych przez Lokalną Grupę Działania "Beskid Gorlicki" wniosek o dofinansowanie operacji pn. "Promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej i aktywnego trybu życia poprzez zakup eksponatów i strojów dla Zakonu Rycerskiego Ziemi Bieckiej". W dniu 6 lipca 2012 r. ww. wniosek został wybrany do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju i został przekazany do Samorządu Województwa Małopolskiego celem dalszej oceny. Całkowita wartość projektu to aż 30 531,66 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 24 425,33 zł.

Odwiedziło nas

Liczniki internetowe  osób